• 3D_skaner_new.jpg
  • avtozistern_new.jpg
  • metrologia_new.jpg
  • ndv_11nn.jpg
  • pgs_new.jpg
HTML CSS Java Script Цифровые часы

 

Науково-виробничий інститут вимірювань складу, властивостей і кількості речовин і матеріалів та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки
(інститут № 2)

Директор інституту - Глєбов Андрій Борисович - кандидат технічних наук.
Тел. (044) 526-11-72, факс. 526-36-98, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Інститут № 2 є науково-методичним центром Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, науково-методичним центром Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів в частині стандартних зразків, що мають метрологічну простежуваність до національних стандартів, які експлуатуються в інституті, а також науково-методичним центром з організації і проведення міжлабораторних порівнянь.
Наукові роботи, що проводяться інститутом при виконанні функцій державного наукового метрологічного центру, і результати їх впровадження спрямовані на розвиток і вдосконалення науково-технічної та нормативної баз системи забезпечення єдності фізико-хімічних, оптико-фізичних, теплофізичних вимірювань, вимірювань тиску, витрати рідини і газу.
Інститут виконує функції секретаріату Технічного комітету зі стандартизації ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» і тісно співпрацює з технічними комітетами Міжнародної організації зі стандартизації ISO/TC 158 «Аналіз газів» і ISO/TC 193 «Природний газ».
Інститут проводить оцінку відповідності, повірку і калібрування засобів вимірювальної техніки фізико-хімічних, оптико-фізичних, теплофізичних величин, тиску, витрати рідини і газу.
 
До складу Інституту входять:

Науково-дослідний відділ вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів (відділ № 12)

Науково-виробничий відділ вимірювань температури, кількості теплоти та витрати рідин (відділ № 24)

Науково-виробничий відділ вимірювань фізико-хімічних величин (відділ № 36)

Науково-виробничий відділ оптико-фізичних вимірювань (відділ № 37)

Науково-виробничий відділ вимірювань тиску та витрати  газів (відділ № 39)

Науково-виробничий відділ стандартних зразків складу газових, рідких та твердих середовищ (відділ № 44)