МЕТРОЛОГІЯ

ДП "Укрметртестстандарт"
Метрологічний контроль здійснюється понад 115 років

 

 

  • 3D_skaner_new.jpg
  • avtozistern_new.jpg
  • metrologia_new.jpg
  • ndv_11nn.jpg
  • pgs_new.jpg
HTML CSS Java Script Цифровые часы
03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4
тел.: 526-52-29 (приймальня)
факс: 526-42-60 (приймальня)
ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ДП «Укрметртестстандарт» - науковий метрологічний центр

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1314-УІІ) (далі - Закон) наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (далі - ДП «Укрметртестстандарт») належить до сфери управління Мінекономрозвитку України (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності), має всі необхідні ресурси, щоб мати статус наукового метрологічного центру.

Більш ніж 110-річна історія ДП «Укрметртестстандарт» сприяла створенню національної школи з міжнародним визнанням в галузі законодавчої та прикладної метрології. У сфері науково-технічної діяльності з метрології працюють близько 150 фахівців, із них - 27 докторів та кандидатів технічних наук. Цей науковий потенціал забезпечує повноцінне та ефективне функціонування метрологічної системи України і створює та удосконалює технічну основу метрології - еталонну базу.

ДП «Укрметртестстандарт» - науковий метрологічний центр, головний центр національної метрологічної служби, головний центр служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Функції, що виконує ДП «Укрметртестстандарт», встановлено Статутом ДП «Укрметртестстандарт», Положенням про державний науковий метрологічний центр, Положенням про Головний центр Державної метрологічної служби України, Положенням про Головний центр Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі речовин і матеріалів.

У галузі науково-технічної діяльності ДП «Укрметртестстандарт»:

-  виконує роботи, пов'язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

-  бере участь у розробці та реалізації державних програм створення та забезпечення функціонування національної еталонної бази;

-  проводить наукові дослідження з теоретичних основ метрології, теорії вимірювань, розробки методів та виконання високоточних вимірювань;

-  здійснює науково-прикладні дослідження та виконує науково-дослідні роботи, пов'язані із створенням, удосконаленням, зберіганням та застосуванням 15 національних (державних первинних) еталонів; створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

-  здійснює науково-прикладні дослідження та виконує науково-дослідні роботи, пов'язані із міжнародним визнанням еквівалентності національних (державних первинних) еталонів під час участі у міжнародних звіреннях;

-  бере участь у розробленні проектів законодавчих актів, технічних регламентів:

-  Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки (Директива 2014/32/ЄС);

-  Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів (Директива 2014/31/ЄС);

-  Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (окрім засобів вимірювальної техніки, які охоплені постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190 та від 08.04.2009 № 332);

-  Технічного регламенту щодо пляшок, що використовуються як мірні ємкості (Директива 75/107/ЄЕС);

-  Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасуються за масою та об'ємом у готову упаковку (Директива 76/211/ЄЕС);

-  Технічного регламенту щодо встановлення правил відносно номінальних кількостей для попередньо розфасованих товарів (Директива 2007/45/ЄС);

інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

-  здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за окремими видами та підвидами вимірювання, за якими є головним;

-  проводить оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки (державні приймальні та контрольні випробування, державну метрологічну атестацію, повірку засобів вимірювальної техніки) та здійснює науково-методичне забезпечення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (державних приймальних, контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки); виконує функції нотифікованого органу та органу з атестації вимірювальних лабораторій;

-  проводить калібрування засобів вимірювальної техніки;

-  проводить вимірювання та оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки у сфері законодавчо регульованої метрології.

Веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності:

-  реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки (Державний реєстр засобів вимірювальної техніки);

-  реєстр нормативних та методичних документів з метрології (Державний реєстр методик виконання вимірювань та організаційно-методичних документів з метрології)

-  Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (реєстр уповноважених (атестованих) державних підприємств, що відносяться до сфери управління Мінекономрозвитку України, на проведення державних приймальних випробувань, державних контрольних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, а також повірочних лабораторій підприємств та організацій);

-  перелік аудиторів з метрології;

-  реєстр стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції ДП «Укрметртестстандарт»:

-  проводить звірення національних (державних первинних) еталонів, вихідних еталонів України, що знаходяться в ДП Укрметртестстандарт», з міжнародними еталонами та еталонами інших держав за рахунок коштів державного бюджету України, а також коштів, одержаних за рахунок госпрозрахункової діяльності ДП «Укрметртестстандарт».

-  ДП «Укрметртестстандарт», як один із підписантів Угоди про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування і вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (СІМР МКА), має 69 рядків SМS-таблиць, що підтверджують найвищі вимірювальні та калібрувальні можливості національних (державних первинних) еталонів та вихідних еталонів України, що зберігаються у ДП «Укрметртестстандарт», та повноваження від Міжнародного бюро мір та ваг застосовувати логотип цієї організації на своїх сертифікатах калібрування і вимірювання.

Виконує інші роботи та надає інші послуги, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань (здійснює розробку та атестацію комп'ютерних програм (як своїх, так і для замовників) для обробки результатів вимірювань за методиками виконання вимірювань, методиками повірки (калібрування) та державної метрологічної атестації, розроблює методики виконання вимірювань та проводить їх атестацію, розроблює методики повірки тощо).

Здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов'язаних із розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Здійснює організацію, проведення та участь у науково-технічних конференціях, семінарах, нарадах з питань метрології.