• 3D_skaner_new.jpg
  • avtozistern_new.jpg
  • metrologia_new.jpg
  • ndv_11nn.jpg
  • pgs_new.jpg
HTML CSS Java Script Цифровые часы

 

Автоколімаційна установка для повірки нівелірів і теодолітів АУПНТ

Автоколімаційна установка для повірки нівелірів і теодолітів АУПНТ призначена для визначення та контролю метрологічних характеристик геодезичних приладів - оптичних та лазерних нівелірів, теодолітів, приладів вертикального проектування і кутомірної частини оптичних і електронних тахеометрів, а також інших геодезичних приладів, принцип дії яких заснований на застосуванні зорових труб, горизонтальних і (або) вертикальних лимбів.

АУПНТ є оптико-механічним приладом, який складається з трьох основних частин - автоколімаційної установки для повірки нівелірів АУПН - робочого еталона 3 розряду за ГОСТ 8.016, автоколімаційної установки  для повірки теодолітів АУПТ - робочого еталона 2 розряду за ГОСТ 8.016 і пристосування для повірки приладів вертикального  проектування, які можуть застосовуватися окремо, але конструктивно і функціонально представляють один прилад.

Розроблена методика повірки на АУПНТ нівелірів, теодолітів, оптичних та електронних тахеометрів (кутомірна частина) дозволяє при мінімумі операцій повірки проконтролювати практично всі метрологічні характеристики геодезичних приладів.

Комп'ютерна програма, що входить до складу комплекту АУПНТ, дозволяє повністю автоматизувати процес обчислення при обробці результатів вимірювань, що значно знижує час проведення повірки.

Сертифікація:

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки України № UA-MI / 1p-1391-2010.
• Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу України   № UA-MI / 2-2927-2008.
• Свідоцтво про затвердження типу засобів вимірювань Російської Федерації UA.C.27.999.A № 18018.
• Сертифікат про визнання затвердження типу засобів вимірювань Республіки Казахстан № 4378.
• Сертифікат затвердження типу засобів вимірювань Туркменістану № 0744.
• Сертифікат затвердження типу засобів вимірювань Узбекистану № 02.3632.
• Сертифікат про затвердження типу засобів вимірювань Республіки Білорусь № 6140.
• Експертний висновок торгово-промислової палати України № К-6197 про присвоєння АУПНТ коду ТНВД 9031 49 90 00.
• Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи України № 05.03.02-07 / 48994 про безпеку АУПНТ для здоров'я людини.

Область застосування:

Лабораторії державного нагляду за засобами вимірювальної техніки, підприємства і виробники, ремонтні організації та підприємства, калібрувальні лабораторії.
 

Можливості:

• Контроль положення установчого рівня геодезичних приладів і його юстирування;
• Контроль положення бульбашки циліндричного рівня при алідаді теодолітів, тахеометрів і його юстирування;
• Контроль нахилу сітки ниток зорової труби геодезичних приладів і його юстирування;
• Контроль діапазону і похибки компенсації компенсатором кутів нахилу осі обертання;
• Контроль збіги осі оптичного центрира з вертикальною віссю теодолітів і тахеометрів;
• Контроль коллімаціонної похибки (відхилення перпендикулярності візирної осі обертання труби) теодолітів, тахеометрів і його юстирування;
• Контроль місця нуля (місця зеніту) теодолітів, тахеометрів і його юстирування;
• Контроль неперпендикулярности осі обертанні труби і осі обертання алідади теодолітів і тахеометрів;
• Контроль кута неузгодженості оптичних і лазерних нівелірів всіх типів, у тому числі з компенсаторами і його юстирування;
• Контроль відхилення від вертикальності візирної осі приладів вертикального проектування і його юстирування;
• Контроль ексцентриситетів алідади і лімба горизонтального круга теодолітів і тахеометрів;
• Контроль ексцентриситету вертикального круга теодолітів і тахеометрів;
• Визначення середньої квадратичної похибки (СКП) вимірювання горизонтального і вертикального кутів теодолітами і тахеометрами.

Основні технічні та метрологічні характеристики:

Діапазон зміни кута нахилу візирної вісі, утвореної двома автоколімаційними зоровими трубами АУПТ

від мінус 40° до 40°

Середня квадратична похибка відтворення кута 180° візирними вісями автоколімаційних зорових труб АУПТ у вертикальній і горизонтальній площинах

не більше 0,7″

Діапазон вимірювань кута неузгодженості нівелірів

від мінус 60″ до 60″

Ціна одиниці найменшого розряду

0,1″

Границі систематичної складової похибки відтворення горизонтальної візирної вісі АУПН

±1″

Середня квадратична похибка відтворення горизонтальної візирної вісі АУПН

не більше 0,3″

Середня квадратична похибка відтворення вертикальної візирної вісі пристроєм для повірки приладів вертикального проектування

не більше 0,7″

Діапазон кута нахилу поворотної платформи предметного столу АУПТ при визначенні діапазону роботи компенсатора геодезичних приладів

від мінус 40′ до 40′

Ціна поділки шкали гвинта мікроподачі поворотної платформи предметного столу АУПТ

2′

Середня квадратична похибка визначення діапазону роботи компенсатора геодезичних приладів

не більше 0,5′

Середня квадратична похибка визначення похибки роботи компенсатора геодезичних приладів

не більше 0,15″

 

Комплект поставки:

• автоколімаційна установка для повірки нівелірів АУПН - робочого еталона 3 розряду за ГОСТ 8.016;
• пристрій для повірки приладів вертикального проектування (за замовленням);
• паспорт 23.02.00.00 ПС;
• свідоцтво про повірку АУПНТ;
• посібник з експлуатації 23.02.00.00 РЕ;
• «Метрологія. Інструкція. Автоколімаційна установка для повірки нівелірів і теодолітів АУПНТ. Методика повірки» МПУ 142 / 01-2003;
• «Метрологія. Інструкція. Теодоліти, нівеліри, тахеометри (кутомірна частина). Методика повірки» МПУ 164 / 01-2003;
• Комплект комп'ютерних програм для обробки результатів вимірювань при повірці геодезичних приладів на  автоколімаційній установці для повірки нівелірів і теодолітів АУПНТ GEO_check V 3.0.

Умови експлуатації:

• Температура навколишнього середовища, ... ° С - від 10 до 35
• Відносна вологість, ...% - від 30 до 80
• Атмосферний тиск, кПа - від 84 до 106
• Амплітуда вібрації фундаменту при частоті від 20 до 45 Гц, мкм, не більше 1
• Швидкість руху повітря, м / с, не більше 0,1

Монтаж та гарантії:
Виконавець гарантує якість і нормальну роботу обладнання протягом 18 місяців з дня продажу при дотриманні Замовником умов експлуатації, зберігання і транспортування відповідно до експлуатаційної документації.
Протягом терміну гарантії виконавець зобов'язується негайно за свій рахунок усунути всі виявлені дефекти шляхом виправлення, або заміни дефектного обладнання на підставі відповідних претензій Замовника.

Виготовлювач проводить монтаж, наладку і введення в експлуатацію установки на місці її експлуатації. Виконавець знімає всі свої гарантійні зобов'язання, якщо монтаж і юстирування АУПНТ виконувалися без участі фахівців виконавця.
Повний середній термін служби виробу - не менше 10 років.


Вартість та умови поставки
На 01.01.2010 р
.
Виготовлення та поставка АУПНТ - 12500 Євро

Монтаж і введення в експлуатацію (на місці експлуатації) - 1500 Євро (без урахування витрат на відрядження 2-х фахівців ДП "Укрметртестстандарт" і ПДВ 20%)
Пристосування для повірки приладів вертикального проектування - 2000 Євро
Примітка:
1) у разі зміни вартості матеріалів, комплектуючих, тарифів та інше. Ціна витрат може змінюватися;
2) митні витрати, сплата мит, податків (у тому числі ПДВ) і інше. Платежі на території країни-імпортера здійснюється Замовником.
Контракти на виготовлення та введення в експлуатацію установки АУПНТ складаються окремо.

Контракт на поставку

Контракт на монтаж

Платежі можуть бути здійснені в рублях РФ, Євро або доларах США.

Виконавець поставляє устаткування Замовнику протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту проведення Замовником передоплати. Вартість доставки та оформлення супровідних документів на території України входить у вартість контракту.


Виконавець зобов'язується виконати роботи по введенню в експлуатацію установки на протязі  30 (тридцяти) календарних днів з дати повідомлення Замовником про закінчення процедури розмитнення та зведення фундаменту під обладнання.

З питань замовлень звертатись

Науково-виробничий відділ метрологічного забезпечення вимірювань геометричних величин (№ 23)

Заступник директора інституту № 4:

Начальник відділу № 23:

Начальник лабораторії:

Козел Валентин Леонідович

тел./факс: (044) 526-10-30
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фурса Ганна Миколаївна

тел./факс: (044) 526-36-19
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Яценко Ольга Василівна

тел./факс: (044) 526-36-19
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Для відкриття замовлення на виробництво і поставку установки АУПНТ необхідно направити за вказаними реквізитами (факсом або електронною поштою) лист-заявку за підписом керівника організації із зазначенням контактної особи (телефон, факс, е-mail), юридичної адреси, банківських реквізитів і код станції-призначення поставки.