МЕТРОЛОГІЯ

ДП "Укрметртестстандарт"
Метрологічний контроль здійснюється понад 115 років

 

 

  • 3D_skaner_new.jpg
  • avtozistern_new.jpg
  • metrologia_new.jpg
  • ndv_11nn.jpg
  • pgs_new.jpg
HTML CSS Java Script Цифровые часы
03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4
тел.: 526-52-29 (приймальня)
факс: 526-42-60 (приймальня)
ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ, ПРОДУКЦІЯ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Повірочні газові суміші

Фізична величина

Матриця

Метрологічні характеристики

Статус

Електролітична провідність

Водні розчини

1×10-4 – 60 См/м,

uA= (5×10-3 – 1×10-2) %

uB= (6×10-3 – 3×10-2) %

Первинний еталон

1×10-4 – 60 См/м,

d= (0,1 – 0,25) %

РЭ 1-го розряду, СОП

1×10-4 – 100 См/м,

d= (0,5 – 1) %

РЭ 2-го розряду, СОП

рН

Водні розчини

1 – 14;

uA= 0,001

uB= 0,002

Первинний еталон

1×– 14;

D= 0,006

РЭ 1-го розряду, СОП

1×– 14;

D=0,01

РЭ 2-го розряду, СОП

Показник заломлення

Дистильована вода,

 н-гептан,

 масло метілсіліконовое,

 циклогексан, масло вазелінове,

 масло силіконове,

 хлорбензол,

α-бромнафталін

1,33 – 1,65;

U= 1×10-5

Первинний еталон

1,33 – 1,65;

D= 1×10-5 – 5×10-5

РЭ 1-го розряду, СОП

1,33 – 1,65;

D= 2×10-5 – 1×10-4

РЭ 2-го розряду, СОП

Спектральний коефіцієнт пропускання (оптична щільність)

Водні розчини

1 – 60 %

(0,2 – 2,0 Б);

D= 0,3 %

РЭ, СОП

Білизна (коефіцієнт дифузного віддзеркалення)

Борошно

10 – 65 умовних одиниць;

D= (0,5 – 0,8) умовних одиниць;

РЭ, СОП

В’язкість

Нафтопродукти

4×10-7 –1×10-1м2/с;

d= 0,6 %

РЭ 2-го розряду, СОП

Щільність

Водно-спиртові розчини, нафтопродукти

650 –2000 кг/м3;

D= (0,003 –
0,008) кг/м3

РЭ, СОП

Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів (антрацен, бенз (а) пірен, нафталін, бенз (к) флуорантен та ін.)

Циклогексан, ацетонітрил

від 0,05 до 1000 мг/см3

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова концентрація поліциклічних ароматичних вуглеводнів (Хріза, бенз (а) пірен, бенз (а) антрацен, бенз (б) флуорантен та ін.)

Рослинні масла,

пропанол-2

от 0,1 до 50 нг/см3

Uo= от 3 до 6 %

СОП

Масова концентрація метанолу, етанолу, 1-пропанолу і 2-пропанолу

Вода

от 0,1 до 10 мг/см3

Uo= 1 %

СОП

Масова концентрація алканів, кисневмісних і ароматичних сполук (2-метил пентан, н-гексан, етанол, бензол, ксилоли, тріметілбензоли та ін.)

Ізооктан, н-гексан, ксилол, бензол 

 

від 0,001 до 20 %

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова частка поліхлорованих біфенілів (ПХБ) (ПХБ # 28, 31, 52, 101, 138, 153, 180, 209)

Ізооктан

від 1 до 10 мкг/см3

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова концентрація хлорорганічних пестицидів (ХОП) (альдрин, ГХЦГ, гептахлор, ендрін, 4,4ДДТ та ін.)

Гексан-толуол,

ізооктан-толуол,

гексан,

ізооктан

 

від 0,0025 до 260 мкг/см3

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова частка хлорорганічних пестицидів (ХОП) (альдрин, г-ГХЦГ, гептахлор, ендрін, 4,4-ДДТ та ін.)

Грунт,

борошно

 

від 0,05 до 5 мг/кг

Uo= від 10 до 20 %

СОП

Масова концентрація азот, фосфоровмісних пестицидів і гербіцидів (трифлуралін, атразин, симазин, малатіон та ін.)

Ацетон

від 1 до 100 мкг/см3

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова частка метилових ефірів жирних кислот (ерукова, олеїнова, стеаринова та ін.)

Рапсове масло,

н-гексан

 

від 0,1 до 50 %

Uo= від 1 до 10 %

СОП

Масова частка метилових ефірів жирних кислот (Ерукова, олеїнова, стеаринова та ін.)

Зерна ріпаку

 

від 0,1 до 5,0 %

Uo= від 5 до 20 %

СОП

Масова концентрація спиртів, простих і складних ефірів, альдегідів, кислот і т.д. (метанол, діетиловий ефір, етілацетан, ацетальдегід, оцтова кислота, бензальдегід та ін.)

96 % Етанол

40 % етанол

від 1 до 6000 мкг/см3

Uo= від 1 до 5 %

СОП

Масова частка сірки

Нафтопродукти

0,01 – 5,0 %

Δ = ±(0,001 – 0,2) %

СОП

Масова частка жиру і вологи

Соя, соняшник, ріпак, макухи та шроти

жир

2,0 – 50,0 %

Δ = ±0,5 %

волога

5,0 – 10,0 %
Δ = ±0,3 %

СОП

Масова частка жиру, білка, СОМО;

щільність, температура замерзання

Молоко

масова частка жиру

0,5 – 9,0 %

D= ±0,03 %

масова частка білку

0,5 –  4,0 %

D= ±0,07 %

масова частка СОМО 

6,0 – 12,0 %

D= ±0,2 %

щільність

1000 – 1040 кг/м3

D= ±0,2 кг/м3

температура замерзання

0 – мінус 0,95 °С

D= ±0,003 ºС

СОП

Температури спалаху в закритому і відкритому тиглі

Нафтопродукти

20 – 350 оС

D= ±(1 – 2) оС

СОП

Масова частка білка і вологи

Зерно, продуктийого переробки та насіння

білок

8 – 18 %

D= ± 0,25 %

волога

5 – 45 %

D= ±0,25 %

ГСО, СОП

Число падіння

Зерно і борошно пшениці

60 – 600

d= ±(1 – 5) %

СОП

 

Стандартні зразки складу розчинів для ІЧ-спектрометрії (для нафтохімії)

Стандартні зразки складу розчинів для хроматографії (для нафтохімії)

Стандартні зразки складу розчинів для виявлення спиртів в біологічних об'єктах

Стандартні зразки складу розчинів поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ)

Стандартні зразки складу розчинів поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

Стандартні зразки складу розчинів хлорорганічних пестицидів (ХОП)

Стандартні зразки складу розчинів азот і фосфорорганічних пестицидів і гербіцидів

Стандартні зразки складу розчинів 7 спиртів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 5 ефірів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 7 спиртів в 40% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 5 ефірів в 40% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 3 альдегідів в 96% і в 40% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів етилових ефірів та інших оксигенатів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 10 органічних кислот і фурфуролу в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 22 оксигенатів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 10 спиртів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 16 оксигенатів в 96% етанолі

Стандартні зразки складу розчинів 14 оксигенатів в 40% етанолі

Стандартні зразки складу для визначення вмісту ерукової кислоти в рапсовій олії по ГОСТ 30089 та ГОСТ 40418

Стандартні зразки складу розчинів метилових ефірів жирних кислот для градуювання хроматографа

Стандартні зразки складу поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) в соняшниковій олії і пропанолі-2 для аналізу по ISO 22959

Стандартні зразки для аналізу кам'яновугільних смол

Стандартні зразки складу чистих органічних речовин

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ НАФТОХІМІЇ»

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ ТОКСИКОЛОГІЇ»

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ КОКСОХІМУ»

КАТАЛОГ «СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ СКЛАДУ ЧИСТИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»

 

Примітки

РЕ - робочий еталон;

ДСО - державний стандартний зразок;

СОП - стандартний зразок підприємства;

- абсолютна розширена невизначеність;

Uo - відносна розширена невизначеність;

uA - стандартна невизначеність за типом А;

uB - стандартна невизначеність за типом В;

- межі абсолютної похибки;

- границі відносної похибки.