МЕТРОЛОГІЯ

ДП "Укрметртестстандарт"
Метрологічний контроль здійснюється понад 115 років

 

 

  • 3D_skaner_new.jpg
  • avtozistern_new.jpg
  • metrologia_new.jpg
  • ndv_11nn.jpg
  • pgs_new.jpg
HTML CSS Java Script Цифровые часы
03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4
тел.: 526-52-29 (приймальня)
факс: 526-42-60 (приймальня)
ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Нормативні документи

Перелік нормативних документів, що використовуються:

ДСТУ 3214-2003 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах

ДСТУ 3231-95 Метрологія. Еталони одиниць фізичних величин. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

ДСТУ ISO 6141-2003 Аналіз газів. Вимоги до сертифікатів на повірочні гази та повірочні газові суміші

ДСТУ ISO 6142-2003 Аналіз газів. Готування повірочних газових сумішей. Гравіметричний метод

ДСТУ ISO 6143-2003 Аналіз газів. Методи компарування для визначення та перевіряння складу повірочних газових сумішей

ДСТУ ISO 7504-2003 Аналіз газів. Словник термінів

ДСТУ ISO/TS 14167:2005 Аналіз газів. Основні положення щодо забезпечення якості вимірювання із застосуванням повірочних газових сумішей. Настанови

ДСТУ ISO 14912:2005* Аналіз газів. Перетворення величин складу газових сумішей

ДСТУ ISO 16664:2005* Аналіз газів. Поводження з повірочними газами та газовими сумішами. Настанови

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.30 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне заземлення, зануління)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия (Балони сталеві малої та середньої місткості для газів на Рр19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчаний рідкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия (Водень технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений і газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия (Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови)

ГОСТ 6221-90 Аммиак жидкий технический. Технические условия (Аміак рідкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 8502-93 Дифторхлорметан (хладон 22). Технические условия (Дифторхлорметан (хладон 22). Технічні умови)

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технический условия (Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10218-77 Криптон и криптоноксеноновая смесь. Технические условия (Криптон і криптоноксенонова суміш. Технічні умови)

ГОСТ 10219-77 Ксенон. Технические условия (Ксенон. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15623-84 Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия (Ящики дерев'яні для інструменту та пристроїв до станків. Технічні умови)

ГОСТ 15899-93 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан (хладон 114В2). Технические условия (1,1,2,2-тетрафтордіброметан (хладон 114В2). Технічні умови)

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности (Промислова чистота. Стиснене повітря. Класи забрудненості)

ГОСТ 18617-83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия (Ящики дерев'яні для металічних виробів. Технічні умови)

ГОСТ 19212-87 Дифтордихлорметан (хладон 12). Технические условия (Дифтордихлорметан (хладон 12). Технічні умови)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения загрязненности (Промислова чистота. Стиснене повітря. Методи вимірювання забрудненості)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення

КНД 6.001-2000 Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ 01.035-97 Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вонегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації

ДБН В.1.1.-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-13 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ТУ 6-02-07-101-86 Оксид углерода газообразный (Оксид вуглецю газоподібний)

ТУ 6-09-3375-78 Гексан чистый (Гексан чистий)

ТУ 6-21-5-82 Газы поверочные нулевые. Воздух (Гази повірочні нульові. Повітря)

ТУ 6-21-9-78 Неон высокой чистоты (Неон високої чистоти)

ТУ 6-21-10-83 Кислород газообразный особой чистоты (Кисень газоподібний особливої чистоти)

ТУ У 12.04675545.495-96 Баллоны металлопластиковые для газов (Балони металопластикові для газів)

ТУ У 24.1-02568182-001:2005 Аналіз газів. Повір очні газові суміші.

ТУ 38.4012-80 Этилен (Етилен)

ТУ 51-841-78 Метан газообразный чистый (Метан газоподібний чистий)

ТУ 51-882-79 Пропан сжиженный чистый (Пропан скраплений чистий)

ТУ 51-940-80 Гелий газообразный (Гелій газоподібний)

ТУ 51-946-80 Бутан нормальный сжиженный (Бутан нормальний скраплений)

ТУ 113-03-28-16-90 Окись азота (Оксид азоту)

Ремко 31-35. Постанова.

 

Замовити вказані нормативні документи Ви можете звернувшись на сайт відділу № 20 www.csm.kiev.uа

Для замовлення слід надіслати листа із додатком (специфікація замовлення)